Webløft – prosedyrer

Prosedyrer og bruksanvisninger for daglig vedlikehold av nettsider i webløft. For mer avanserte instruksjoner, se Webløftskolen

Ny hendelse (arrangement)

Nytt innlegg

Artikkelbasen – hente inn eksterne artikler

Redigere ansattopplysninger

Redigere åpningstider

Statistikk Webløft

Foto

Bildebiblioteket

Tilpasse «framhevet bilde» i paint

Bytte forsidebildet

Ryfylkebiblioteket – tilpassede prosedyrer

Ryfylke_bytte bilde på biblioteksiden

Ryfylke_Ny hendelse (arrangement)

Ryfylke_Nytt innlegg

Ryfylke_Redigere adresse, åpningstider og ansattopplysninger

Spørsmål og kommentarer sendes til fylkesbibliotek@rogfk.no. Vi vil gjerne vite det, hvis en prosedyre er utdatert eller ikke fungerer!

Translate »