7. februar vedtok regional- og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune fordeling av tilskudd til bibliotekutvikling for 2019.

For 2019 har fylkeskommunen mottatt 14 søknader på tilskudd til bibliotekutvikling, til sammen kr 810 000,- i søknadsbeløp. Alle søknadene oppfyller kravene i retningslinjene for tilskudd til bibliotekutvikling. Fylkesrådmannen har derfor i sin vurdering sett ekstra nøye på:

  • Kan prosjektet knyttes til konkrete tiltak i handlingsprogrammet for bibliotek i Rogaland 2018?
  •  Overføringsverdi og nyskaping. Er prosjektet relevant utover egen kommune og tilfører det noe nytt til bibliotekfeltet i Rogaland
  • Samarbeidspartnere. Hvor bred forankring har prosjektet lokalt? Vil det føre til økt deltagelse og involvering av kommunens innbyggere?
  • Utjevning. Kommuner som ikke har fått tilskudd tidligere prioriteres fremfor kommuner som har fått mye tilskudd tidligere.
  • Gjennomføringsevne. Flere av kommunene har fått tilskudd tidligere, og noen har prosjektmidler utestående fra tidligere år. Kommuner som har avsluttet sine prosjekter prioriteres foran kommuner som har prosjekter de ikke har fullført.

Mer informasjon om prosjektsøknadene og vurderingen finnes i saksframlegget fra RKU 7.02.2019, saksnummer 0007/19.

Søker Prosjekttittel Tilskudd
Eigersund Nett opp: digitalkompetanseheving for innbyggere ved Eigersund folkebibliotek 30 000
Gjesdal Speaker´s corner 40 000
Skaperverksted for alle og «Mellom» for tweens 40 000
Klepp Aktiv fritid på biblioteket 26 000
Rennesøy Bedehusland på Rennesøy folkebibliotek 29 000
Ryfylkebiblioteket Hvem yter hva? Ressursbruk og forventninger i samarbeidet kombinasjons-, skole- og folkebibliotek 85 000
Ryfylkebiblioteket Strand Les for meg! 60 000
Sandnes 2 Forprosjekt: strømming av arrangementer og debatter 30 000
Sola Makerspace i Sola bibliotek, videreutvikling 20 000
Tysvær Teknologisk ferie 40 000
Totalt   400 000

 

Translate »