9. februar vedtok regional- og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune fordeling av tilskudd til bibliotekutvikling for 2017.

Alle de åtte prosjektsøknadene oppfylte kravene i retningslinjene for tilskudd til bibliotekutvikling, og er forankret i hovedmålene for fylkesbibliotekets handlingsprogram for 2017: å styrke bibliotekene som arenaer for læring, opplevelse, fantasi og meningsbrytning, samt å stimulere til økt lesning og leseferdighet. På ulike måter har alle prosjektene overføringsverdi til andre kommuner i fylket, og resultatene av Sølvberget og Time sine prosjekter kan, dersom de lykkes og følges opp på rett måte, bli interessante for folkebibliotek i hele landet. Det samme gjelder Hå sitt folkeverksted/makerspace, som også inngår i fylkesbibliotekets fellessatsing på makerspace i bibliotek.

Mer informasjon om prosjektsøknadene finnes i saksframlegget fra RKU 0010/17 .

 

Bibliotekutviklingsmidler 2017 – Vedtatt: RKU 0010/17 (09.02.2017)
Kommune Prosjekt Saksnummer søknad Tildelt
Folkeverksted i Hå folkebibliotek 16/23733 97 000
Karmøy +Haugesund og Tysvær Kriminell turné på Haugalandet 16/23464 40 000
Randaberg Biblioteket som kulturell møteplass 16/23619 18 000
Sølvberget +Sola og Randaberg Lesersørvis – dataprogram 16/23525 60 000
Time Samarbeid folkebibliotek og skulebibliotek 16/23727 50 000
Tysvær Barnebokbad 16/23690 35 000
Vindafjord +Tysvær To = dobbelt så mykje! 16/23539 50 000
Vindafjord Høgtlesing: Litteraturformidling i vår digitale tid 16/23668 50 000
Translate »