Bibliotekutviklingsmidler 2016 – Vedtatt RKU 11/16

Kommune Prosjekt Saksnummer Tildelt
Haugalandet ved Haugesund Kick off for samarbeidsutvidelse på Haugalandet 15/21344 25 000
Tysvær folkebibliotek «Det visste eg ikkje!» : forskningsformidling i biblioteket 15/21344 40 000
Ryfylkebiblioteket Implementering og forenkling av web-tjenester i små bibliotek 15/21344 25 000
Time Betre samarbeid mellom folke- og skulebibliotek 15/21344 50 000
Egersund (Administrativt vedtak – forhåndstilsagn, sak 15/16402) 15/21344 50 000
Sølvberget Kompetanseutvikling Rennesøystreaming og produksjon av innhold 15/21344 65 000
Sølvberget Temadager: hvilken kompetanse gir dataspill ungdom som offentlig virksomhet og næringslivet behøver? 15/21344 40000
Randaberg (Adminstrativt vedtak, forhåndstilsagn, sak 15/16402) 15/21344 50 000
Rogfk Fagdag for Dalane 15/21344 18 000
Fagdag for Jæren 18 000
Fagdag for Nord Jæren 18 000
Translate »