pengesekk ikonRogaland fylkeskommune lyser med dette ut kr 400.000 til bibliotekutvikling i Rogaland.

Søknadsfrist: 1. desember 2017

Hvem kan søke?
Folkebibliotek kan søke om støtte. Andre bibliotek kan søke til tiltak i samarbeid med folkebibliotek.

Hvordan søke?
Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema på Rogaland fylkeskommunes hjemmesider. Her finnes oppdaterte retningslinjer og link til regionalplan for bibliotek i Rogaland med handlingsprogram. Handlingsprogram for 2018 er ikke vedtatt enda, bruk derfor handlingsprogrammet for 2017 som utgangspunkt for søknaden

Vi minner om:

  1. Fylkesbiblioteket ser at vi ikke vil klare å finansiere så mye utstyr som planlagt i prosjektet Makerspace i bibliotek i Rogaland, vi gjør derfor oppmerksom på at det er fullt mulig å søke om midler til for eksempel symaskiner, vinylkuttere eller annet utstyr via tilskudd til bibliotekutvikling
  2. Egenandelen på 50% kan knyttes til arbeidsinnsats
  3. Gjør det enkelt, og ta kontakt med oss dersom dere trenger hjelp med formuleringene, budsjettet eller annet: Britt Ellingsdalen (950 679 79), Stig Beite Løken (950 107 32) eller Ine Marit Bertelsen (51 51 68 28)

Tildeling av midler skjer i regional- og kulturutvalget i månedsskiftet januar/februar.

Vi gleder oss til å motta søknader for 2018!

Translate »