I 2016 lånte folkebibliotekene i Rogaland ut 86 935 e-bøker. Dette er en økning på rundt 30% fra 2015. Skolebibliotekene i de videregående skolene som benytter seg av tjenesten lånte ut 1153 e-bøker. Dette er en nedgang på 20 %.

Fra og med sommeren 2014 tilbød alle bibliotekene i Rogaland, både folkebibliotek og skolebibliotek i videregående skole, utlån av e-bøker gjennom appen  eBokBib. Tilbudet er et samarbeid og spleiselag mellom folkebiblioteka, skolebiblioteka i de videregående skolene og fylkesbiblioteket.

Stavanger bibliotek og Ryfylkebiblioteket var med på en prøveordning gjennom Kulturrådet og hadde av den grunn startet tidligere med ebøker enn resten av fylket.

Folkebibliotek  2015 2016
Rogaland 4183 4734
Eigersund folkebibliotek 1385 1851
Sandnes bibliotek 7264 9704
Stavanger bibliotek 26430 33984
Haugesund folkebibliotek 4734 6109
Sokndal folkebibliotek 204 298
Lund Folkebibliotek 11 208
Bjerkreim folkebibliotek 182 169
Hå folkebibliotek 2441 3202
Klepp bibliotek 1724 3108
Time bibliotek 2462 3778
Gjesdal folkebibliotek 2501 2756
Sola folkebibliotek 1720 2336
Randaberg folkebibliotek 1032 1527
Ryfylkebiblioteket Forsand 393 274
Ryfylkebiblioteket Strand 1467 2057
Ryfylkebiblioteket Hjelmeland 694 425
Ryfylkebiblioteket Suldal 552 705
Ryfylkebiblioteket Sauda 567 657
Ryfylkebiblioteket Finnøy 341 344
Rennesøy folkebibliotek 229
Kvitsøy folkebibliotek 21 4
Bokn folkebibliotek 516 511
Tysvær folkebibliotek 1842 2638
Karmøy folkebibliotek 2954 3776
Utsira folkebibliotek 68 33
Vindafjord bibliotek 203 1747
Totalt 66120 86935

.

Videregående skole Utlån 2015 Utlån 2016 
Dalane videregående skole 81 63
Gand videregående skole 108 100
Sandnes videregående skole 22   0
Godalen videregående skole 7 6
Stavanger katedralskole 133 134
Stavanger offshore tekniske skole 180 267
Jåttå vgs Hinna 9 1
Hetland videregående skole 74 58
Bergeland vgs. Tanke Sviland 8 0
Jåttå vgs Jåttå 12 25
Vardafjell vgs: Biblioteket 60 56
Skeisvang videregående skole 106 55
Karmsund videregående skole 24 13
Øksnevad vidaregåande skole 11 23
Time vidaregåande skole 25       0
Bryne vidaregåande skule 138 90
Sola videregående skole 297 190
Randaberg videregående skole 15  0
Strand videregående skole 32 0
Sauda vidaregåande skule 8 45
Ølen vidaregåande skule 41 17
Totalt  1391 1153

.

Videregående skoler som ikke er opplistet låner ikke ut e-bøker

Translate »