11 bibliotek i Rogaland sendte søknader for omlag 3.5 mill kr i forbindelse med Nasjonalbibliotekets utlysning i oktober. Nasjonalbiblioteket har mottatt rundt 200 søknader om arenamidler for 2018.

Til sammen er det søkt fra hele Norge om ca. 28 millioner kroner. Nasjonalbiblioteket vil behandle søknadene i løpet av høsten og informere om fordelingen av neste års midler i november 2017. Tildelingsbrev og avslag vil bli sendt ut til søkerne i starten av 2018.

Trykk på lenken for å en oversikt over de enkelte søknadene fra bibliotekene i Rogaland.

Translate »