Nytt nettstudium: Barn, medier og bibliotek

Nytt nettstudium: Barn, medier og bibliotek

Har du behov for å lære mer om bibliotektjenester for barn? Det nye nettstudiet «Barn, medier og bibliotek» (15 stp) gir en innføring i kultur- og litteraturformidling for barn. 

Søknadsfristen er 23. november 2018, og oppstart er i januar 2019.

Felles biblioteksystem i Rogaland

Felles biblioteksystem i Rogaland

Rogaland fylkeskommune inviterer alle kommunene i fylket til å delta i et felles anbud for nytt biblioteksystem. Biblioteksystemet er navet i bibliotekenes daglige drift, og målet med felles biblioteksystem er å kvalitetssikre bibliotektilbudet til publikum, gi bedre digitale tjenester og legge til rette for utvikling av nye tjenester pålagt i Bibliotekloven. Innkjøpet kan omfatte både folkebibliotek og bibliotek i grunnskolen, samt skolebibliotekene i fylkeskommunens videregående skoler.   

Personvern i bibliotekene

Personvern i bibliotekene

Rogaland fylkesbibliotek har utarbeidet en mal for personvernerklæring som bibliotekene i Rogaland kan ta utgangspunkt i: https://rogalandfylkesbibliotek.no/personvernerklaering-utkast/.

Kurs og møter

Rogaland fylkeskommune_logo
Translate »