Bibliotekene sine tjenester blir først og fremst mer tilgjengelige for folk flest. Det blir enklere å bruke, lettere å søke og finne fram i og mange vil merke at de blir mer selvhjulpne med det nye systemet.

Den nye løsningen Bibliofil leveres av Bibliotek-Systemer A/S og tas i bruk på de fleste folkebibliotek og skolebibliotek i Rogaland.

– Rogaland er det første fylket som kjører et slikt anbud der så mange kommuner er med. Vi har opplevd stor interesse for prosjektet fra hele landet, og forventer lignende anbudsprosesser fra andre fylker i tiden framover, sier fylkesbiblioteksjef Britt Ellingsdalen.

De ansatte i bibliotekene vil merke at de får en helt ny mobilitet, da de alltid har muligheten for å ta biblioteksystemet med seg i lommen. Videre vil grensesnittene for lånere og ansatte i større grad smelte sammen, slik at publikum kjenner igjen det de ansatte viser og de ansatte har bedre forutsetninger for å veilede lånerne direkte på deres enheter. Det nye biblioteksystemet vil også få en bedre kobling mellom bibliotekenes fysiske og digitale samlinger.

 

Starter i Sandnes

Sandnes bibliotek blir et av de første bibliotekene som skifter til det nye biblioteksystemet allerede i september. Deretter vil alle kommunene og skolene tas fortløpende til alle er over på det nye systemet i løpet av høsten 2021.

– Vi har ventet lenge på dette, og ser fram til en enklere hverdag for både lånere og ansatte, sier avdelingsleder Anne Tjørhom Frick ved Sandnes bibliotek.

 

Folkets valg

– Du kjøper ikke en bil du ikke har prøvekjørt eller et hus der du ikke har vært på visning. Det samme prinsippet bør gjelde for kjøp av it-systemer. Det er viktig å teste ut funksjonalitet, arbeidsprosesser og brukergrensesnitt på dem som faktisk skal bruke løsningene, sier fylkesbiblioteksjefen.

I anbudsarbeidet for nytt biblioteksystem er det testet noen forhåndsdefinerte arbeidsprosesser, fordelt på vanlige bibliotekbrukere, skoleelever og ansatte i bibliotekene. Resultatet og tilbakemeldingene fra de som testet systemet har vært avgjørende for hvilket system vi valgte.

Økt samarbeid

– Vi er godt fornøyde med valget vi har tatt, og gleder oss til kommunene tar det det nye biblioteksystemet i bruk. Dette åpner for mange muligheter for tettere samarbeid mellom bibliotekene i Rogaland, sier fylkesbiblioteksjefen.

– Det viktigste er uansett at dette er en god løsning, med stor fleksibilitet som også framstår endringsdyktig i årene som kommer. Den digitale utviklingen går fort, og skal vi henge med i utviklingen var det viktig for oss å få et system og en leverandør som deler våre tanker om et moderne biblioteksystem, avslutter fylkesbiblioteksjef Britt Ellingsdalen.

Translate »