Makerspace i Rogaland

 

Rogaland fylkesbibliotek har fått 400.000 kroner av Nasjonalbiblioteket til et Makerspace-prosjekt. Makerspace (gjerne «folkeverksted» på norsk) er kort og godt en møteplass der folk lager ting. Begrepet innebærer ofte en vektlegging av teknologiske verktøy som 3D-printere og laserkuttere, men et makerspace kan like gjerne bety enklere skapervirksomhet med symaskin, penn, papir, Lego, eller lignende. Kunnskap, kreativitet og skaperglede er nøkkelord.

Makerspace faller inn under bibliotekenes samfunnsoppdrag. Tilgjengeliggjøring og spredning av ny teknologi er viktig folkeopplysning, dessuten styrker det bibliotekets rolle som møteplass og arena for livslang læring.

Prosjektet til Rogaland fylkesbibliotek har som mål å stimulere Makerspace-tanken i folkebibliotekene i Rogaland, samt generere arrangement knyttet til dette. Prosjektet er delt i fire:

* Kodeklubb
* 3D-printing
* Symaskin / Tekstilverksted
* Vinylkuttere / Hobbyverksted

Kodeklubb: Koding (programmering) er en måte å fortelle datamaskiner hva de skal gjøre gjennom å lage programmer som kjøres. Hovedmålgruppen er barn, men dette kan også læres vekk til eldre og nybegynnere. Her er en kort video som forklarer koding. Fylkesbiblioteket tilbyr kurs i kodeklubb der alle deltakerne får opplæring i verktøyene som brukes, samt praktiske råd i hvordan man best kan arrangere kodeklubb. Kurset finner sted i Vitenfabrikken i Sandnes 15. juni, 12.00 – 15.00. Kurset er gratis og fylkesbiblioteket kan gi reisestøtte. Det er fullt mulig for bibliotekene å sende en frivillig som ikke normalt er tilknyttet biblioteket, men som i forbindelse med kodeklubb ønsker å bidra. Deltakelse på kurset forplikter ikke til arrangement. Det er maks 15 deltakere på kurset.

3D-printing: Fylkesbiblioteket skal kjøpe inn 3 3D-printere og skal sende dem ut på en bibliotekturné i Rogaland. Alle bibliotek som ønsker å være med på denne turnéen, forplikter til minst ett åpent arrangement med 3D-printere for publikum. Alle påmeldte bibliotek får opplæring av en ekspert og denne opplæringen foregår i bibliotekets egne lokaler. Dette er gratis for bibliotekene. Turnéen begynner sommeren 2017 og det sendes ut informasjon til bibliotekene i løpet av mai måned. Det blir også mulig å bestille et foredrag om 3D-printere som er tilpasset et allment publikum.

Symaskin / Tekstilverksted: Fylkesbiblioteket skal kjøpe inn symaskiner og gi disse til bibliotek som har planlagt tekstilverksted. Dette skal foregå høsten 2017 og mer informasjon kommer snart.

Vinylkuttere / Hobbyverksted: Med en vinylkutter kan du skjære ut former og tekst i vinyl som overføres til enten glatte flater eller tekstil. Dermed kan du lage ditt eget mønster på en T-skjorte, tøyveske, osv. Fylkesbiblioteket kjøper inn vinylkuttere og gir dem til bibliotek som har planlagt arrangement der de blir tatt i bruk.

Kodeklubb

Kodeklubb

Koding (programmering) er en måte å fortelle datamaskiner hva de skal gjøre gjennom å lage programmer som kjøres. Hovedmålgruppen er barn, men dette kan også læres vekk til eldre og nybegynnere. Fylkesbiblioteket tilbyr kurs i kodeklubb der alle deltakerne får...

Translate »