Årets bibliotekseminar i Stavanger gikk av stabelen under Kapittelfestivalen, 20. september. Her finner du presentasjoner og opptak fra seminaret.

Åpningstalen, Folkets bibliotek, ble holdt av Joacim Hansson, professor ved Linnéuniversitetet i Sverige. På tross av at det går tilsynelatende bra med bibliotekene i Sverige (og i Norge) opplever vi at vi er i en identitets- og legitimitetskrise. Hansson knytter dette til den generelle økonomiske diskursen i samfunnet, og det synet på kunnskap som oppstår når bare det som gir målbare resultater tillegges verdi. Joacim Hansson stiller spørsmål ved bibliotekarenes iver etter å overlate definisjonsmakten til andre. Hvorfor tror bibliotekarer at andre vet bedre enn dem hva biblioteket skal være? Han stiller seg kritisk blant annet til fenomenet “meråpent”, og etterlyser en sterkere profesjonstenkning i bibliotekfeltet.  Foredraget kan nytes i sin helhet her:

Svein Arne Tinnesand fra Nasjonalbiblioteket fikk 15 minutter til å gjøre rede for Bibliotekene i Norge – hvor står vi nå? Presentasjonen finner du her: SveinArneTinnesandkapittel2018.

Deretter var det debatt, “Hva vil vi med bibliotekene?“. Panelet bestod av kulturforsker Georg Arnestad, stortingsrepresentant Freddy Øvstegård, lærer og skolebibliotekar Line Hansen Hjellup og biblioteksjef Anne Torill Stensberg, og hadde fått følgende utfordring på forhånd: Hvis biblioteket skulle være én ting, hva skulle det være da? Kort oppsummert så var det enighet i panelet om at folkeopplysning, litteraturformidling og lesing fortsatt skal være bibliotekets kjerneoppgaver, at bibliotekets rolle som møteplass i lokalsamfunnet er viktig og at det ligger et stort potensiale i biblioteket som møteplass.

Debatten ble ledet av kapittelsjef, Espen Røsbakk.

Vi hadde dessverre ikke mulighet til å filme etter lunsj, men her er presentasjonene:

Skolebibliotek ved Line Hansen Hjellup (lærer og skolebibliotekar ved Spangereid skole og forfatter av boka Skolebiblioteket (2018)). Spangereid skole har satset massivt på lesing og på skolebiblioteket, med slående resultater. “Lesing er all kunnskaps mor“: LineHjellupStavanger, 20.09.18

Små bibliotek og kombinasjonsbibliotek ved Birgithe Schumann-Olsen (biblioteksjef i Øvre Eiker): BirgitheSchumann-Olsen_Små- og kombinasjonsbibliotekene

På tvers av biblioteksektoren. Kan vi tenke “bibliotek” uten prefiks? ved Lars Egeland (direktør for læringssenter og bibliotek ved OsloMet. “Forskjell i tilgang på kunnskap er alle ulikheters mor“: LarsEgelandPå tvers av biblioteksektoren.

Prisen Årets bibliotekvenn 2018 gikk til ledergruppen ved Vågen VGS ved rektor Bente Jelsa. Avdelingsleder Joakim Lund mottok prisen på vegne av skolen.

Translate »