Folkets bibliotek? Samhold og innhold – Bibliotekpolitisk seminar 2018

Hovedtaler på årets bibliotekpolitiske seminar i Stavanger er Joacim Hansson, professor ved Universitetet i Væxsjø. Han ble tidligere i år omtalt som den skarpeste systemkritikeren innen nordisk bibliotekforskning på Bibliotekettarsaka.com. Sammen med ham og et utvalg erfarne og reflekterte aktører på det norske bibliotekfeltet, vil vi drøfte spørsmål som

  • Hva vil vi med bibliotekene?
  • Hva skal bibliotekene være i en digital tidsalder?
  • Hvilke endringer / grep må til for at bibliotekene skal oppfylle den rollen vi ønsker det skal ha?
  • Får vi bedre skolebibliotek når kultur og utdanning integreres tettere?
  • Hva er et realistisk bibliotektilbud i kommuner med mellom 1000 og 10 000 innbyggere? Kan resten av bibliotekfeltet spille de små bibliotekene gode?
  • Samarbeid mellom fag-, forsknings- og folkebibliotek: er det utfordringer som kan møtes bedre dersom vi løser opp i silotenkingen og tenker kun «bibliotek», uten prefiks?

20. september 2018, Sølvberget, Stavanger. Program og påmelding på Kapittelfestivalens nettsider.

Foredragsholdere og paneldeltakere

Joacim Hansson, portrettJoacim Hansson (til venstre) er professor i biblioteks- og informasjonsvitenskap ved Linnéuniversitetet i Växjö i Sverige. Han har blant annet forsket på bibliotekenes identitetsutvikling, og har publisert en rekke populærvitenskapelige tekster om bibliotek og bibliotekarer. Han sitter i den nasjonale referansegruppen for den svenske bibliotekstrategien.

Svein Arne Tinnesand (innleder til debatt) er avdelingsdirektør bibliotekutvikling ved Nasjonalbiblioteket. Han er en kjent profil i det norske bibliotekfeltet, og har tidligere vært biblioteksjef i Randaberg, fylkesbiblioteksjef i Rogaland, leder av Norsk bibliotekforening og politisk rådgiver for SV på Stortinget.

Anne Torill Stensberg (debattpanel) ble ansatt som bibliotek- og kulturhussjef på Sølvberget i mars 2018. Hun er utdannet bibliotekar, med erfaring fra lederstillinger i Statoil og på Sølvberget (1999-2009). Hun har også bibliotekerfaring fra Sarpsborg og Sola, og har studert kulturfag.

Georg Arnestad (debattpanel) er seniorrådgiver og kulturforsker ved Høgskolen på Vestlandet. Han har jobbet som redaktør, saksprosaforfatter, avdelingsdirektør ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, og er en mye brukt rådgiver for kulturdepartementet og norsk kulturråd.  Han er en markant stemme i den offentlige kulturdebatten, og har i mange år stilt spørsmål ved bibliotekenes prioriteringer og retning.

Freddy Øvstegård (debattpanel) er Stortingets yngste innvalgte representant i perioden 2017-2021 og sitter i Familie- og kulturkomiteen. Frontet i april 2018 et forslag om et femårig nasjonalt bibliotekløft i sju punkter: Nasjonal bibliotekstrategi på tvers av forvaltningsnivåer, øremerkede midler, nasjonale lisenser, kompetanseheving, nye biblioteklokaler, nærhet til bibliotek ved kommunesammenslåing, skolebibliotek

Line Hansen Hjellup (debatpanel og foredrag) er lærer og skolebibliotekar ved Spangereid skole, og pedagogisk veileder i lesing ved Kompetansesenter Sør. Hun har erfaring fra foredragsvirksomhet innen lesing og skolebibliotek, og har over en lengre periode jobbet systematisk med satsing på lesing og bruk av skolebiblioteket. Skolebiblioteket på Spangereid ble nominert til Året bibliotek i 2014 og Spangereid skole fikk tildelt Lesesenterets lesepris i 2015. I år har hun gitt ut boka Skolebiblioteket. Læring og leseglede i grunnskolen, sammen med medforfattere Anne Håland, Joron Pihl og Arne Svingen. Boka forklarer hvorfor skolebiblioteket bør være en sentral del av den pedagogiske virksomheten i enhver skole

Espen Røsbak (debattleder) har vært Kapittel-sjef siden 2011. Han er utdannet litteraturviter.

Birgithe Schumann-Olsen (foredrag) er biblioteksjef i Øvre Eiker, en kommune med 15 000 innbyggere, hovedbibliotek i rådhuset og to kombinasjonsbibliotek ute i skolene, 7,2 ansatte, meråpent, utstyrssentral,  arrangement og aktiviteter for alle aldersgrupper. Birgithe har jobbet som bibliotekar i videregående skole og ved Drammen biblioteket, og som leder for Norsk bibliotekforening avdeling Buskerud.

Lars Egeland (foredrag) er direktør for læringssenter og bibliotek ved OsloMet og nestleder i Norsk bibliotekforening. Han er aktiv i SV og har hatt politiske verv på flere nivåer. Blogger regelmessig blant annet om kunnskaps- og kulturpolitikk.

 

Seminaret arrangeres av Norsk bibliotekforening avdeling Rogaland, Rogaland fylkesbibliotek og Sølvberget

Logo NBF Logo - RFK Sølvberget logo

 

Folkebiblioteket fremmer folkehelse

Sigrun Espelien Aasen fra folkehelseinstituttet

Sigrun Espelien Aasen, Folkehelseinstituttet

8. mai fikk 20 bibliotekarer og helsearbeidere fra Dalane faglig påfyll i Egersund. Sigrun Espelien Aasen fra Folkehelseinstituttet presenterte de viktigste kildene innen medisin og folkehelse.

Svenn Torgersen foredrag Egersund 8. mai 2018

Svenn Torgersen, Egersund 8. mai 2018

Samme kveld arrangerte Eigersund folkebibliotek åpent foredrag om psykisk helse med Svenn Torgersen. 60 personer møtte opp og fikk noen tankevekkende og inspirerende timer på årets første sommerdag.

 

 

 

 

 

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og ønsker velkommen til nytt seminar med Sigrun Espelien Aasen og foredrag med Svenn Torgersen i Sandnes og Haugesund etter sommerferien. Seminaret er gratis, men du melder du på via lenken nedenfor:
Seminar om helseinformasjon på nett – Sandnes bibliotek, 29. august 12-14 – påmelding
Seminar om helseinformasjon på nett – Gamle slakthuset Haugesund, 12. september 12-14 – påmelding

Foredrag med Svenn Torgersen arrangeres senere samme dag som seminaret:
Gleder og sorger i vårt samliv med vår personlighet, Svenn Torgersen Sandnes bibliotek, 29. august klokken 18:00
Gleder og sorger i vært samliv med vår personlighet, Svenn Torgersen, Gamle slakthuset Haugesund, 12. september klokken 18:00 

Folkebiblioteket fremmer folkehelse er et samarbeid mellom folkebibliotekene i Eigersund, Sandnes og Haugesund, Helsebiblioteket.no og Rogaland fylkeskommune

 

Forhåndsvalg i biblioteket

Mange av våre kommuner bruker biblioteket som valglokale ved forhåndsvalg. Fylkesbiblioteket har fått spørsmål om bruk av folkebibliotekene som valglokale ved forhåndsvalg kan anses å være i strid med folkebiblioteklovens formål.

Bibliotekloven sier at «Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt», mens valgloven sier at «Valgagitasjon er ikke tillatt i det rommet der forhåndsstemmegivningen foregår». Selv om folkebibliotekene vil måtte gjøre enkelte tilpasninger, vil dette vanligvis ikke være så begrensende for virksomheten at bruk av folkebibliotek som valglokale vil kunne anses å være i strid med folkebiblioteklovens formålsbestemmelse. Unntaket er når folkebibliotekets lokaler ikke er egnet til å kunne avholde forhåndsvalget i et avgrenset rom, og avviklingen dermed medfører at biblioteket ikke kan arrangere debatter eller stille ut bøker med et politisk innhold. I slike tilfeller vil det være naturlig å stille spørsmål ved om biblioteket kan anses som et egnet valglokale.

Det er valgstyret som angir sted for forhåndsstemmegivningen. Det anbefales derfor at dette tas videre til den aktuelle kommune om dette skulle være en problemstilling for enkelte av folkebibliotekene.

I det vedlagte dokumentet gjør fylkesadvokaten i Rogaland nærmere rede for denne problemstillingen: Notat – Bruk av folkebibliotek som valglokale ved forhåndsvalg

Fjellbiblioteket

Fra sommeren 2017 kan du lese og låne bøker på de betjente hyttene som sogner til Stavanger turistforening: Preikestolhytta, Lysefjorden turisthytte, Stranddalen turisthytte og Haukekliseter fjellstue. Bøkene kan leses på stedet, tas med på turen og gis videre til nye lesere når du er ferdig.

Fjellbiblioteket er et samarbeid mellom Stavanger turistforening, bibliotekene i Rogaland og Rogaland fylkesbibliotek.

                  Fjellbiblioteket klistremerke

Les aviser fra mer enn 100 land

Pressreader reklamePå folkebibliotekene og de videregående skolene i Rogaland kan du lese aviser og tidsskrift fra mer enn 100 land på nettbrett, smarttelefon eller pc. Tjenesten Press Reader gir innbyggerne tilgang til over 2700 aviser og 1800 tidsskrifter på 60 forskjellige språk.

Avisene og tidsskriftene kan leses på bibliotekets pc`er via www.pressreader.com, eller lastes ned til eget nettbrett/smarttelefon og tas med hjem.

Verden kommer til Rogaland

2015 opplevde vi den største flyktningstrømmen i Europa siden 2. verdenskrig. Norge blir også påvirket av dette og flere flyktninger kommer til Rogaland. Å kunne tilby disse menneskene tilgang til informasjon på et språk de behersker, blir en stor utfordring for de enkelte kommunene. Folkebiblioteket er en integreringsarena i de fleste kommuner, og det vil være et flott tilskudd å kunne tilby de nye innbyggerne denne digitale tjenesten. Det finnes i tillegg omlag 80 norskspråklige publikasjoner i tjenesten.

 

Digitalt tjenestetilbud i fylket

Bibliotekene i Rogaland har i tillegg felles e-boksamling gjennom tjenesten eBokBib. Med PressReader har vi utvidet det digitale tilbudet ytterligere, til glede for alle innbyggere i Rogaland.

Sølvberget, Stavanger bibliotek og Time bibliotek var tidlig ute og har i dag tjenesten allerede. Sølvberget har laget en enkel illustrasjonsvideo

Translate »