Personvern i bibliotekene

Rogaland fylkesbibliotek har utarbeidet en mal for personvernerklæring som bibliotekene i Rogaland kan ta utgangspunkt i:
https://rogalandfylkesbibliotek.no/personvernerklaering-utkast/ (bokmål)
https://rogalandfylkesbibliotek.no/frasegn-om-personvern-utkast/ (nynorsk)

Det jobbes på alle kanter med å få på plass personvernerklæringer i henhold til EUs personverndirektiv, GDPR, og bibliotekene er ikke noe unntak. Den mest omfattende innsamlingen av persondata i bibliotekene foregår via biblioteksystemene. For folkebibliotekene i Rogaland vil det i hovedsak si Mikromarc, Bibliofil og eBokBib. I disse systemene finner vi lånehistorikk og lånedata. I tillegg har vi tjenester fra eksterne leverandører som Sommerles og Pressreader.  Bibliotekene samler også inn data som kan knyttes til personlige brukere på nett via informasjonskapsler (coockies) og sosial medier. Dette er et komplekst samspill der mange leverandører er involvert, som Facebook, WordPress, Google etc.

Formålet med direktivet og personvernerklæringene er at brukerne lett skal finne informasjon om hvilke personopplysninger vi samler inn, hvem som har tilgang til dem, hvordan de lagres og hvem de deles med. Bibliotekene skal ikke ta ansvar for hvordan multinasjonale konsern ivaretar personvern, men vi må gjøre våre brukere oppmerksomme  på hvordan de kan beskytte seg selv dersom de ikke ønsker å bli “sporet” når de bruker våre tjenester.

I løpet av høsten 2018 vil fylkesbiblioteket arrangere et info- og arbeidsmøte om personvern i bibliotek, med forbedring av mal for personvernerklæringen på programmet.

 

 

Translate »