Tekniske spørsmål?

Elegant themes logo

For de mest tekniske spørsmålene om Webløft / WordPress kan det gjøres en henvendelse i support-forumet til Elegant Themes. Her må du logge deg inn, og det krever at du har lisens. Fylkesbiblioteket har lisens og kan gjøre henvendelse for deg. Ta konakt: fylkesbibliotek@rogfk.no

 

 

 

Les aviser fra mer enn 100 land

Pressreader reklamePå folkebibliotekene og de videregående skolene i Rogaland kan du lese aviser og tidsskrift fra mer enn 100 land på nettbrett, smarttelefon eller pc. Tjenesten Press Reader gir innbyggerne tilgang til over 2700 aviser og 1800 tidsskrifter på 60 forskjellige språk.

Avisene og tidsskriftene kan leses på bibliotekets pc`er via www.pressreader.com, eller lastes ned til eget nettbrett/smarttelefon og tas med hjem.

Verden kommer til Rogaland

2015 opplevde vi den største flyktningstrømmen i Europa siden 2. verdenskrig. Norge blir også påvirket av dette og flere flyktninger kommer til Rogaland. Å kunne tilby disse menneskene tilgang til informasjon på et språk de behersker, blir en stor utfordring for de enkelte kommunene. Folkebiblioteket er en integreringsarena i de fleste kommuner, og det vil være et flott tilskudd å kunne tilby de nye innbyggerne denne digitale tjenesten. Det finnes i tillegg omlag 80 norskspråklige publikasjoner i tjenesten.

 

Digitalt tjenestetilbud i fylket

Bibliotekene i Rogaland har i tillegg felles e-boksamling gjennom tjenesten eBokBib. Med PressReader har vi utvidet det digitale tilbudet ytterligere, til glede for alle innbyggere i Rogaland.

Sølvberget, Stavanger bibliotek og Time bibliotek var tidlig ute og har i dag tjenesten allerede. Sølvberget har laget en enkel illustrasjonsvideo

E-bøker 2016

I 2016 lånte folkebibliotekene i Rogaland ut 86 935 e-bøker. Dette er en økning på rundt 30% fra 2015. Skolebibliotekene i de videregående skolene som benytter seg av tjenesten lånte ut 1153 e-bøker. Dette er en nedgang på 20 %.

Fra og med sommeren 2014 tilbød alle bibliotekene i Rogaland, både folkebibliotek og skolebibliotek i videregående skole, utlån av e-bøker gjennom appen  eBokBib. Tilbudet er et samarbeid og spleiselag mellom folkebiblioteka, skolebiblioteka i de videregående skolene og fylkesbiblioteket.

Stavanger bibliotek og Ryfylkebiblioteket var med på en prøveordning gjennom Kulturrådet og hadde av den grunn startet tidligere med ebøker enn resten av fylket.

Folkebibliotek  2015 2016
Rogaland 4183 4734
Eigersund folkebibliotek 1385 1851
Sandnes bibliotek 7264 9704
Stavanger bibliotek 26430 33984
Haugesund folkebibliotek 4734 6109
Sokndal folkebibliotek 204 298
Lund Folkebibliotek 11 208
Bjerkreim folkebibliotek 182 169
Hå folkebibliotek 2441 3202
Klepp bibliotek 1724 3108
Time bibliotek 2462 3778
Gjesdal folkebibliotek 2501 2756
Sola folkebibliotek 1720 2336
Randaberg folkebibliotek 1032 1527
Ryfylkebiblioteket Forsand 393 274
Ryfylkebiblioteket Strand 1467 2057
Ryfylkebiblioteket Hjelmeland 694 425
Ryfylkebiblioteket Suldal 552 705
Ryfylkebiblioteket Sauda 567 657
Ryfylkebiblioteket Finnøy 341 344
Rennesøy folkebibliotek 229
Kvitsøy folkebibliotek 21 4
Bokn folkebibliotek 516 511
Tysvær folkebibliotek 1842 2638
Karmøy folkebibliotek 2954 3776
Utsira folkebibliotek 68 33
Vindafjord bibliotek 203 1747
Totalt 66120 86935

.

Videregående skole Utlån 2015 Utlån 2016 
Dalane videregående skole 81 63
Gand videregående skole 108 100
Sandnes videregående skole 22   0
Godalen videregående skole 7 6
Stavanger katedralskole 133 134
Stavanger offshore tekniske skole 180 267
Jåttå vgs Hinna 9 1
Hetland videregående skole 74 58
Bergeland vgs. Tanke Sviland 8 0
Jåttå vgs Jåttå 12 25
Vardafjell vgs: Biblioteket 60 56
Skeisvang videregående skole 106 55
Karmsund videregående skole 24 13
Øksnevad vidaregåande skole 11 23
Time vidaregåande skole 25       0
Bryne vidaregåande skule 138 90
Sola videregående skole 297 190
Randaberg videregående skole 15  0
Strand videregående skole 32 0
Sauda vidaregåande skule 8 45
Ølen vidaregåande skule 41 17
Totalt  1391 1153

.

Videregående skoler som ikke er opplistet låner ikke ut e-bøker

E-bøker i Rogaland

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang

Frå 1. juli 2014 tilbyr biblioteka i Rogaland lån av e-bøker gjennom appen  eBokBib. Tilbodet er eit samarbeid og spleiselag mellom folkebiblioteka, skulebiblioteka i dei vidaregåande skulane og fylkesbiblioteket.

For å hjelpa brukarane i gang har me laga enkle rettleiingar om korleis dei kjem i gang med eBokBib. Sprei dei på eigne heimesider, set opp i skranken osb. Rettleiingane er laga både på bokmål og nynorsk.

Over 60 000 e-bøker har bibliotekene lånt ut i 2015

Vi låner e-bøker som aldri før. Før året er omme har folkebibliotekene i fylket lånt ut hele 61 326 e-bøker i 2015. Stavanger bibliotek topper listen med Sandnes bibliotek og Karmøy bibliotek på de neste plassene.

Rogaland 4425
Eigersund folkebibliotek 1451
Sandnes bibliotek 7519
Sandnes bibliotek Høle filial 60
Sandnes bibliotek Riska filial 38
Stavanger bibliotek 28264
Sokndal folkebibliotek 195
Lund folkebibliotek 226
Bjerkreim folkebibliotek 193
Hå folkebibliotek 2557
Klepp bibliotek 1777
Time bibliotek 2498
Gjesdal folkebibliotek 2701
Sola folkebibliotek 1520
Tananger filial 270
Randaberg folkebibliotek 1095
Ryfylkebiblioteket Forsand 416
Ryfylkebiblioteket Strand 1542
Ryfylkebiblioteket Hjelmeland 706
Ryfylkebiblioteket Suldal 560
Ryfylkebiblioteket filial Erfjord 18
Ryfylkebiblioteket Sauda 565
Ryfylkebiblioteket Finnøy 384
Rennesøy folkebibliotek 324
Kvitsøy folkebibliotek 21
Bokn folkebibliotek 518
Tysvær folkebibliotek 2048
Karmøy folkebibliotek 3202
Utsira folkebibliotek 69
Vindafjord bibliotek 846
Translate »