En oppsummering av Bokbasens metadatakonferanse 9. april 2019.


Utsendt fra Rogaland: Ragnhild Kjøllmoen Aarø fra Karmøy og Gun Odny Nornes fra Haugesund

Bokbasen presenterte noe av de som de jobber med for tiden, og snakket om tilleggsproduktet som de anbefalte at vi kjøpte. Så delte Kristin Myklebust fra Oppegard bibliotek sine erfaringer med bruk av Bokbasens tilleggsprodukt.

Bjørn Kjetil Fredriksen fra Rogaland fylkesbibliotek hadde en sprek oppfordring til oss alle. Å bruke metadataene klokt og ikke gjøre for store endringer i dem for å unngå støy og for å ha økt kvalitet. Ved at alle ikke skal drive med katalogisering, så frigjør vi ressurser til formidling og fjernlånsarbeid. Nasjonalbiblioteket burde være totalleverandør av metadata. Lenge har det vært sagt at en må vente på storbybibliotekene og RDA osv. for at vi skal kunne ta den store opprydningen i postene, men nå er det på tide å ta vårrengjøringen. Bjørn Kjetil foreslo 2021. og et virkemiddel som kan tas i bruk for de som ikke vil være med på vasking av poster, er at de vil da bli utestengt fra fellesløsninger som f.eks Biblioteksøk.

Bjørn Kjetil med foredraget Felles metadata – Hva, hvorfor og hvordan

Irene Hole og Kari Mathisen hadde en gjennomgang om Nasjonalbibliotekets strategi for overgangen til RDA. Vi vil følge internasjonale standarder når vi nå går over til RDA. De viktigste endringene vil bli at vi får mindre bruk av forkortelser og skarpe klammer. Regelen om tre blir også borte. Generell materialbetegnelse blir gjort om fra 245$h til 336$ 337$ 338$ osv.  Det ble anbefalt å følge med på opplæringsvideoer fra Kungliga bibliotek og bibliotekutvikling.no

Fride Fosseng fra Bokbasen guidet oss igjennom Mark21 og RDA.
Marc21 skal erstatte Normarc så fort systemene får det opp å gå (høst 2019). Det kommer til å komme Deweynumre i skjønnlitteraturen. Regelen om tre går ut. Vi kan ta med flere forfattere i 700$ uten at de er nevnt i 245$c. Generell materialbetegnelse faller bort i 245$h, og vi får disse nye tagene 336, 337, 338, 344, 346, 347, 385. Forlag skal registreres slik som de står i boka. I 100$4 kan vi registrere rollen til personene f.eks: aut-forfatter, trl-oversetter.

Bibliofil og Mikromarc/Quria presenterte hvordan de så for seg at RDA skulle implementeres i deres system.  Fordelene med RDA fra deres synspunkt var at det nå er flere bi-innførsler, det blir brukt internasjonale standarder, bedre visning for brukere når det blir færre forkortelser, og enklere overgang til Linked data. Ulempene er at det blir mer komplisert for de som katalogiserer. Biblioteksystemer anbefalte også sterkt at en ikke skulle røre kjernedataene i metadataene. I bibliofil vil det også legge inn at det skal bli vanskeligere å forandre på kjernedataene. Overgangen til Mark21 vil skje i løpet av høsten.

Unni Knutsen fra Universitetsbiblioteket har brukt Mark21 siden 2015. Hun anbefaler oss å ikke bare katalogisere på autopilot i begynnelsen, men slår opp forskjellige ting i RDA-toolbox, slik at vi lærer oss RDA.

Trond Aalberg fra Oslo Met snakket om Verk, Manifestasjon, Uttrykk og Eksemplar og relasjoner mellom disse. Dette er bakgrunnen for FRBR som er forløperen til LRM.

Tekst og foto: Ragnhild Kjøllmoen Aarø og Gunn Odny Nornes

Translate »