Da er det endelig tid for å gjøre opp status for fjorårets aktiviteter i skole-, folke- og fylkesbibliotek.

Fylkesbiblioteket har som oppdrag å veilede og se over statistikk for folke- og skolebibliotek i eget fylke. Vi er også kontaktledd mot Nasjonalbiblioteket. I år vil det være Britt Ellingsdalen som ivaretar disse oppgavene hos oss. Ta kontakt på telefon 9 06 79 79 eller britt.ellingsdalen@rogfk.no hvis du har spørsmål om bibliotekstatistikken.

Folkebibliotekene skal levere sin statistikk innen 25. april og skolebibliotekene innen 3. mai.

Dersom det er behov for tilgang etter fristen har vi i fylkesbiblioteket tilgang noe lenger. Ta i tilfelle kontakt med Britt.

Translate »