Hovedtaler på årets bibliotekpolitiske seminar i Stavanger er Joacim Hansson, professor ved Universitetet i Væxsjø. Han ble tidligere i år omtalt som den skarpeste systemkritikeren innen nordisk bibliotekforskning på Bibliotekettarsaka.com. Sammen med ham og et utvalg erfarne og reflekterte aktører på det norske bibliotekfeltet, vil vi drøfte spørsmål som

  • Hva vil vi med bibliotekene?
  • Hva skal bibliotekene være i en digital tidsalder?
  • Hvilke endringer / grep må til for at bibliotekene skal oppfylle den rollen vi ønsker det skal ha?
  • Får vi bedre skolebibliotek når kultur og utdanning integreres tettere?
  • Hva er et realistisk bibliotektilbud i kommuner med mellom 1000 og 10 000 innbyggere? Kan resten av bibliotekfeltet spille de små bibliotekene gode?
  • Samarbeid mellom fag-, forsknings- og folkebibliotek: er det utfordringer som kan møtes bedre dersom vi løser opp i silotenkingen og tenker kun «bibliotek», uten prefiks?

20. september 2018, Sølvberget, Stavanger. Program og påmelding på Kapittelfestivalens nettsider.

Foredragsholdere og paneldeltakere

Joacim Hansson, portrettJoacim Hansson (til venstre) er professor i biblioteks- og informasjonsvitenskap ved Linnéuniversitetet i Växjö i Sverige. Han har blant annet forsket på bibliotekenes identitetsutvikling, og har publisert en rekke populærvitenskapelige tekster om bibliotek og bibliotekarer. Han sitter i den nasjonale referansegruppen for den svenske bibliotekstrategien.

Svein Arne Tinnesand (innleder til debatt) er avdelingsdirektør bibliotekutvikling ved Nasjonalbiblioteket. Han er en kjent profil i det norske bibliotekfeltet, og har tidligere vært biblioteksjef i Randaberg, fylkesbiblioteksjef i Rogaland, leder av Norsk bibliotekforening og politisk rådgiver for SV på Stortinget.

Anne Torill Stensberg (debattpanel) ble ansatt som bibliotek- og kulturhussjef på Sølvberget i mars 2018. Hun er utdannet bibliotekar, med erfaring fra lederstillinger i Statoil og på Sølvberget (1999-2009). Hun har også bibliotekerfaring fra Sarpsborg og Sola, og har studert kulturfag.

Georg Arnestad (debattpanel) er seniorrådgiver og kulturforsker ved Høgskolen på Vestlandet. Han har jobbet som redaktør, saksprosaforfatter, avdelingsdirektør ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, og er en mye brukt rådgiver for kulturdepartementet og norsk kulturråd.  Han er en markant stemme i den offentlige kulturdebatten, og har i mange år stilt spørsmål ved bibliotekenes prioriteringer og retning.

Freddy Øvstegård (debattpanel) er Stortingets yngste innvalgte representant i perioden 2017-2021 og sitter i Familie- og kulturkomiteen. Frontet i april 2018 et forslag om et femårig nasjonalt bibliotekløft i sju punkter: Nasjonal bibliotekstrategi på tvers av forvaltningsnivåer, øremerkede midler, nasjonale lisenser, kompetanseheving, nye biblioteklokaler, nærhet til bibliotek ved kommunesammenslåing, skolebibliotek

Line Hansen Hjellup (debatpanel og foredrag) er lærer og skolebibliotekar ved Spangereid skole, og pedagogisk veileder i lesing ved Kompetansesenter Sør. Hun har erfaring fra foredragsvirksomhet innen lesing og skolebibliotek, og har over en lengre periode jobbet systematisk med satsing på lesing og bruk av skolebiblioteket. Skolebiblioteket på Spangereid ble nominert til Året bibliotek i 2014 og Spangereid skole fikk tildelt Lesesenterets lesepris i 2015. I år har hun gitt ut boka Skolebiblioteket. Læring og leseglede i grunnskolen, sammen med medforfattere Anne Håland, Joron Pihl og Arne Svingen. Boka forklarer hvorfor skolebiblioteket bør være en sentral del av den pedagogiske virksomheten i enhver skole

Espen Røsbak (debattleder) har vært Kapittel-sjef siden 2011. Han er utdannet litteraturviter.

Birgithe Schumann-Olsen (foredrag) er biblioteksjef i Øvre Eiker, en kommune med 15 000 innbyggere, hovedbibliotek i rådhuset og to kombinasjonsbibliotek ute i skolene, 7,2 ansatte, meråpent, utstyrssentral,  arrangement og aktiviteter for alle aldersgrupper. Birgithe har jobbet som bibliotekar i videregående skole og ved Drammen biblioteket, og som leder for Norsk bibliotekforening avdeling Buskerud.

Lars Egeland (foredrag) er direktør for læringssenter og bibliotek ved OsloMet og nestleder i Norsk bibliotekforening. Han er aktiv i SV og har hatt politiske verv på flere nivåer. Blogger regelmessig blant annet om kunnskaps- og kulturpolitikk.

 

Seminaret arrangeres av Norsk bibliotekforening avdeling Rogaland, Rogaland fylkesbibliotek og Sølvberget

Logo NBF Logo - RFK Sølvberget logo

 

Translate »