Les 3500 papiraviser & 3600 magasiner gratis

Les Dagbladet, Aftenbladet, Aftenposten eller danske Politiken – evt noen av de 7000 andre papiravisene eller magasinene på 60 forskjellige språk helt gratis i appen  Pressreader. Papiravisene og magasinene laster du enkelt ned på biblioteket og på videregående skoler.

30 millioner brukere i verden

Pressreader har allerede 30 millioner brukere i hele verden. I Rogaland tilbys tjenesten gratis fra Rogaland fylkeskommune, de videregående skolene og de fleste folkebibliotekene. I appen finner du flere enn 7 000 kjente papiraviser og magasiner fra innland og utland, på 60 forskjellige språk. Det som gjør denne appen helt unik er at du kan lese alle papiravisene og magasinene i fulltekst og i originalformat.

Hvordan bruke appen?

 1. Last ned PressReader-appen.
 2. Åpne appen via nettet på biblioteket eller videregående skolen.
 3. Få automatisk tilgang til papiraviser og magasiner.
 4. Nå har du tilgang til alt innhold i appen i 7dager.
 5. Du velger selv hvor i verden og på hvilken digital plattform du vil lese.

Hvordan fornye tilgangen?

 1. Forny tilgangen på bibliotek eller på videregående skolen.
 2. Er du på reise finner du nærmeste tilgang via HotSpot Map i appen.

Hjelp til å gjøre tilbudet kjent

For å få flere til å bruke Pressreader har vi laget flere hjelpemidler som du kan bruke for å gjøre tilbudet kjent på bibliotek og skole.

Bilder til bruk på nettet – Facebook, Instagram, nettsider

Pressreader promoteringsfoto

 

 

 

 

 

 BILDE1.pdf (768,63 kB)
 BILDE2.pdf (754,11 kB)
 BILDE3.pdf (755,77 kB)

Plakater til bruk i biblioteket
 BIBLIOTEK_PLAKAT_A3.pdf (740,19 kB)
 BIBLIOTEKET_PLAKAT_A4.pdf (738,87 kB)

Plakat til bruk på de videregående skolene
 SKOLE_PLAKAT.pdf (740,77 kB)
 SKOLEPLAKAT_A3.pdf (741,63 kB)

Bokmerker til å bruke på biblioteket
 BIBLIOTEK_BOKMERKE.pdf (880,30 kB)
Bokmerker til å bruke på de videregående skolene
 SKOLEN_BOKMERKE.pdf (888,67 kB)

Spennende bibliotekprosjekt i Rogaland

11 bibliotek i Rogaland sendte søknader for omlag 3.5 mill kr i forbindelse med Nasjonalbibliotekets utlysning i oktober. Nasjonalbiblioteket har mottatt rundt 200 søknader om arenamidler for 2018.

Til sammen er det søkt fra hele Norge om ca. 28 millioner kroner. Nasjonalbiblioteket vil behandle søknadene i løpet av høsten og informere om fordelingen av neste års midler i november 2017. Tildelingsbrev og avslag vil bli sendt ut til søkerne i starten av 2018.

Trykk på lenken for å en oversikt over de enkelte søknadene fra bibliotekene i Rogaland.

Bestill en lesegleder

Det finnes en bok for alle. Men hvordan finne den? Med glede og engasjement presenterer leseglederne spennende og aktuelle barne- og ungdomsbøker. De serverer et vidt spekter av morsomme, triste, spennende og koselige titler. Bøker som kan engasjere, og bøker som kan provosere.

Bestill gjerne en lesegleder – du kan velge mellom lesegledere tilknyttet Lesesenteret eller nynorske lesegladarar tilknyttet Nynorsksenteret.

Hva er en lesegleder?

Lesegledere er lærere og skolebibliotekarer med spesialkompetanse i lesing og litterær formidling. Alle har stor interesse for ny og aktuell barne- og ungdomslitteratur. Noen tar oppdrag i hele fylket, andre helst i egen kommune.

I tillegg til formidling for elever og barnehagebarn, kan du bestille en lesegleder til å presentere bøker for

• foreldre på foreldremøte
• skolens tilsatte på personalmøte
• samlinger og møter i barnehagen

Bestill en lesegleder 

Leseglederne tilknyttet Lesesenteret har tatt videreutdanning på Lesesenteret.

 Bestill en lesegleder fra Lesesenteret

Nynorske lesegledarar er tilknyttet Nynorsksenteret og blir kurset av fylkesbiblioteket i samarbeid med Nynorsksenteret.

 Bestill en nynorsk lesegledarar fra Nynorsksenteret 

Strategi for felles utvikling av Ikt og bibliotektjeneste i vgs

Plan for strategi for en felles utvikling av IKT og bibliotektjenestene i skolen 2017-2025 ble vedtatt i opplæringsutvalget den 03.10. 

Målet med strategiplanen er å bidra til økt læring hos elevene gjennom å sikre en likeverdig og kvalitetsmessig god tilgang til bibliotek, IKT-ressurser og veiledning for alle elever og ansatte ved de videregående skolene i Rogaland fylkeskommune. Strategiplanen skal tydeliggjøre skolebibliotekarenes og IKT-personalets rolle som ressurs i utviklingen av gode læringsmiljø, den digitale skolen og den informasjonskompetente elev.

Planen ble enstemmig vedtatt etter at både Høyre og Arbeiderpartiet kom med tilleggspunkter til rådmannens tilråding til vedtak:

Vedtak:

 • Sak om strategi for en felles utvikling av IKT og bibliotektjenestene i skolen tas til orientering. (Rådmannen)
 • Strategi for en felles utvikling av IKT og bibliotektjenestene i skolen 2017-2025 vedtas. (Rådmannen)
 • Opplæringsutvalget ber om en orienteringsak om arbeidet etter strategiplanen ved endt skoleår 17/18. For opplæringsutvalget er det viktig med et klart fokus på det bibliotekfaglige og ber derfor om at det særlig orienteres om hvordan det bibliotekfaglige ivaretas og koordineres fra sentraladministrasjonen. (Simon Næsse, AP)
 • Strategien revideres om fire år. (Kenneth Austrått, H)

Planen i sin helhet finner du her. 

E-bøker i Rogaland

Hvordan komme i gang

Hvordan komme i gang

Frå 1. juli 2014 tilbyr biblioteka i Rogaland lån av e-bøker gjennom appen  eBokBib. Tilbodet er eit samarbeid og spleiselag mellom folkebiblioteka, skulebiblioteka i dei vidaregåande skulane og fylkesbiblioteket.

For å hjelpa brukarane i gang har me laga enkle rettleiingar om korleis dei kjem i gang med eBokBib. Sprei dei på eigne heimesider, set opp i skranken osb. Rettleiingane er laga både på bokmål og nynorsk.

Translate »