Hei Siri, kan du anbefale en god bok til meg?

En kort oppsummering av konferansen om søking i framtida, Nasjonalbiblioteket 3. april 2019.

Man kunne like gjerne sagt, «Hei Google» eller «Hey Alexa» – alt etter hvilken smarttelefon eller smarthøyttaler man har liggende i lommen eller stående på kjøkkenbenken.

På denne konferansedagen på Nasjonalbiblioteket, var det nemlig dagens og fremtidens søkevaner som var i fokus. Her løftet bidragene diskusjonen om hvordan bibliotekene som forvaltere av litteratur og informasjon kan gjøre samlingene våre søkbare på lik linje med, eller bedre enn, kommersielle tjenester som Netflix, Spotify, Zalando og lignende.

Essensen i debatten som Nasjonalbiblioteket ønsker vi tar, kom frem i en sidebemerkning fra dyktige Elise Conradi: “De fleste av dere vet hvordan en MARC-post ser ut, dessverre…” En kommentar de aller fleste i salen humret godt av, samtidig som man merker at det rykker litt i bibliotekarbeinet.

Så nå er det bare å kjøre debatt!

Konferansedeltakere fra Rogaland
Ragnhild E Vaaland (Hå), Kari Kolnes (Sola), Eli D. Haugstad (Time) og Helene Nord-Varhaug (Gjesdal)

De utsendte representantene fra Biblioteket i Hå, Sola bibliotek, Time bibliotek og Gjesdal folkebibliotek takker Rogaland fylkesbibliotek for turen!

Tilskudd til bibliotekutvikling, tildeling 2019

7. februar vedtok regional- og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune fordeling av tilskudd til bibliotekutvikling for 2019.

For 2019 har fylkeskommunen mottatt 14 søknader på tilskudd til bibliotekutvikling, til sammen kr 810 000,- i søknadsbeløp. Alle søknadene oppfyller kravene i retningslinjene for tilskudd til bibliotekutvikling. Fylkesrådmannen har derfor i sin vurdering sett ekstra nøye på:

 • Kan prosjektet knyttes til konkrete tiltak i handlingsprogrammet for bibliotek i Rogaland 2018?
 •  Overføringsverdi og nyskaping. Er prosjektet relevant utover egen kommune og tilfører det noe nytt til bibliotekfeltet i Rogaland
 • Samarbeidspartnere. Hvor bred forankring har prosjektet lokalt? Vil det føre til økt deltagelse og involvering av kommunens innbyggere?
 • Utjevning. Kommuner som ikke har fått tilskudd tidligere prioriteres fremfor kommuner som har fått mye tilskudd tidligere.
 • Gjennomføringsevne. Flere av kommunene har fått tilskudd tidligere, og noen har prosjektmidler utestående fra tidligere år. Kommuner som har avsluttet sine prosjekter prioriteres foran kommuner som har prosjekter de ikke har fullført.

Mer informasjon om prosjektsøknadene og vurderingen finnes i saksframlegget fra RKU 7.02.2019, saksnummer 0007/19.

Søker Prosjekttittel Tilskudd
Eigersund Nett opp: digitalkompetanseheving for innbyggere ved Eigersund folkebibliotek 30 000
Gjesdal Speaker´s corner 40 000
Skaperverksted for alle og «Mellom» for tweens 40 000
Klepp Aktiv fritid på biblioteket 26 000
Rennesøy Bedehusland på Rennesøy folkebibliotek 29 000
Ryfylkebiblioteket Hvem yter hva? Ressursbruk og forventninger i samarbeidet kombinasjons-, skole- og folkebibliotek 85 000
Ryfylkebiblioteket Strand Les for meg! 60 000
Sandnes 2 Forprosjekt: strømming av arrangementer og debatter 30 000
Sola Makerspace i Sola bibliotek, videreutvikling 20 000
Tysvær Teknologisk ferie 40 000
Totalt   400 000

 

Felles biblioteksystem i Rogaland – utlysning av konkurranse

Anbud på felles biblioteksystem for folke- og skolebibliotekene i Rogaland er nå lyst ut. Prosjektet ser positivt på at flere biblioteker og samarbeidsprosjekter drar nytte av vårt arbeid, og bidrar til dette med å dele dokumentene som er utarbeidet.Konkurransegrunnlag og kravspesifikasjon finner dere på Doffin:  https://www.doffin.no/Notice/Details/2019-312133.

 

 

 

 

 

 

Bjørn Kjetil Fredriksen er leid inn fra Sølvberget fra 01. februar til 30. juni 2019, for å støtte fylkesbiblioteket med evaluering av tilbud.

Bjørn Kjetil har vært prosjektleder for storbybibliotekenes innkjøp og implementering av nytt, felles biblioteksystem i 2017/2018. Vi er glade for å ha hans kompetanse i ryggen, og sender en stor takk til Sølvberget for lånet!

 

 

 

Framdriftsplan for anbudsprosessen:

5. februar Utlysning av anbud
8. mars Frist for prekvalifisering
 3. april  Frist for tilbud
 4. april – 30. juni  Evaluering
 1. juli  Meddelelse av konkurranseresultat
 15. august  Signering av kontrakt
 September 2019 –  Trinnvis implementering av nytt biblioteksystem

Felles biblioteksystem, dialogmøte 21.11.2018

21. november arrangerte Rogaland fylkesbibliotek og prosjektgruppa for felles innkjøp av nytt biblioteksystem i Rogaland et åpent dialogmøte med mulige leverandører i Sandnes bibliotek. Takk til Biblioteksystemer, Axiell, Systematic og Libriotech for interessante presentasjoner! Leverandørene har ulike strategier og måter å jobbe på, men er enige om de grunnleggende premissene: framtidens biblioteksystemer har åpne grensesnitt, snakker med hverandre og med resten av verden, og er enkle og intuitive å bruke.

 

Vårt utgangspunkt er at vi ønsker oss et nasjonalt biblioteksystem, og samtidig ønsker vi oss flere systemleverandører og konkurranse i markedet, ikke monopol. Vi tror at vi kan få begge deler!

Illustrasjon felles biblioteksystem

De grunnleggende komponentene i et nasjonalt biblioteksystem vil være nasjonalt låneregister og en felles metadatabrønn / bokbase. Nasjonal metadatabrønn er noe vi ønsker oss, på nåværende tidspunkt er felles metadatabrønn kun et lokalt initiativ hos de fire storbybibliotekene, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kristiansand.

For å kunne bruke disse (og andre) fellesløsningene fullt ut, må biblioteksystem i norske folke- og skolebibliotek være åpne for integrasjon. Som kunder kan vi påvirke dette gjennom å stille krav om åpne API’er og åpne standarder for datautveksling når vi legger biblioteksystemene våre ut på anbud. Vi må ha noen grunnleggende krav som er felles for alle, og dette er bakgrunnen for at bibliotekene i Rogaland nå bygger videre på storbybibliotekenes kravspesifikasjon. Vi oppfordrer andre bibliotek som skal kjøpe inn nye biblioteksystem til å gjøre det samme!

 

Vedlegg

Felles biblioteksystem- Presentasjon av prosjektet, dialogmøte 21. november 2018

Referat Dialogmøte 21. november 2018, samtaler med leverandørene

1 – Kravspesifikasjon_felles_biblioteksystem_20112018 (på høring, med frist 15. desember 2018)

 

Framdriftsplan per 21.11.2018 (på høring, med frist 15. desember 2018)

 • 21. november 2018: dialogmøte med aktuelle leverandører, Sandnes bibliotek
 • 15. desember 2018: kommunenes frist for å melde seg som part i anbudet
  Frist for innspill til kravspesifikasjon og framdriftsplan
 • 7. januar 2019: konkurransegrunnlaget sendes på høring til deltakerkommunene
 • 14. januar 2019: kommunenes frist for godkjenning av konkurransegrunnlaget
 • 1. februar 2019: kunngjøring av anbud
 • Mars/april 2019: evaluering
 • Mai 2019: meddelelse konkurranseresultat, signering av kontrakt

 

Mer informasjon om prosjektet: https://rogalandfylkesbibliotek.no/felles-biblioteksystem/

Translate »