Bibliotekstatistikk 2017

Da er det endelig tid for å gjøre opp status for fjorårets aktiviteter i skole-, folke- og fylkesbibliotek.

Fylkesbiblioteket har som oppdrag å veilede og se over statistikk for folke- og skolebibliotek i eget fylke. Vi er også kontaktledd mot Nasjonalbiblioteket. I år vil det være Britt Ellingsdalen som ivaretar disse oppgavene hos oss. Ta kontakt på telefon 9 06 79 79 eller britt.ellingsdalen@rogfk.no hvis du har spørsmål om bibliotekstatistikken.

Folkebibliotekene skal levere sin statistikk innen 25. april og skolebibliotekene innen 3. mai.

Dersom det er behov for tilgang etter fristen har vi i fylkesbiblioteket tilgang noe lenger. Ta i tilfelle kontakt med Britt.

Tilskudd til bibliotekutvikling, tildeling 2018

8. februar vedtok regional- og kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune fordeling av tilskudd til bibliotekutvikling for 2018

For 2018 har fylkeskommunen mottatt 14 søknader på tilskudd til bibliotekutvikling, til sammen kr. 701 700 i søknadsbeløp. Alle søknadene oppfyller kravene i retningslinjene for tilskudd til bibliotekutvikling. Fylkesrådmannen har derfor i sin vurdering sett ekstra nøye på:

  • Overføringsverdi og nyskaping. Er prosjektet relevant utover egen kommune og tilfører det noe nytt til bibliotekfeltet i Rogaland?
  • Samarbeidspartnere. Er prosjektet bredt forankret lokalt, vil det føre til økt deltagelse og involvering?
  • Søknader fra pilotkommunene i prosjektet Attraktive tettsteder har fått prioritet der hvor det står mellom tiltak/prosjekt som for øvrig vurderes som like gode (Ref: FU-sak 0092/16, 7. juni 2016)
  • Konkrete aktiviteter knyttet til tilskuddet. Dette kriteriet er først og fremst brukt for å prioritere mellom de 10 søknadene om utstyr til makerspace / folkeverksted. Søknader som knytter innkjøp av utstyr til detaljerte aktivitetsplaner er prioritert.
  • Utjevning. Kommuner som ikke har fått tilskudd tidligere prioriteres fremfor kommuner som har fått mye tilskudd tidligere.

Mer informasjon om prosjektsøknadene og vurderingen finnes i saksframlegget fra RKU 08.02.2018, saksnummer 0010/18.

 

Bibliotek Prosjekttittel Tilskudd
Hjelmeland Samlokalisering av kundesenter og bibliotek 125 000
Klepp Redesign vinylkutteverksted 9 400
Lund Spacemaker: symaskiner 10 000
Ryfylke-biblioteket Folkeverkstad 28 600
Sauda Utvikling av nye fritidstilbud for unge i Sauda 12000
Sola Makerspace i Sola bibliotek 20000
Stavanger, Sølvberget 1000 bøker før skolestart 125 000
Vindafjord Vinda-verkstaden – utprøving av biblioteket som aktivt venterom og møteplass 70 000
400 000

Sommerles 2018

Sommerles logoMeld biblioteket ditt på den nasjonale lesekampanjen Sommerles 2018!

Sommerles 2017 hadde deltakere frahttp://rogalandfylkesbibliotek.no/wp-content/uploads/2017/03/sommerleslogo_textless_400X250.png rundt 300 kommuner i hele Norge, og nesten 60 000 barn leste til sammen mer enn 680 000 bøker. I Rogaland deltok 19 kommuner. Kanskje blir vi enda flere i 2018!

Frist for å melde biblioteket på kampanjen: 31.12.2017

Påmeldingsskjema

Tilskudd til bibliotekutvikling i Rogaland 2018 – utlysning

pengesekk ikonRogaland fylkeskommune lyser med dette ut kr 400.000 til bibliotekutvikling i Rogaland.

Søknadsfrist: 1. desember 2017

Hvem kan søke?
Folkebibliotek kan søke om støtte. Andre bibliotek kan søke til tiltak i samarbeid med folkebibliotek.

Hvordan søke?
Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema på Rogaland fylkeskommunes hjemmesider. Her finnes oppdaterte retningslinjer og link til regionalplan for bibliotek i Rogaland med handlingsprogram. Handlingsprogram for 2018 er ikke vedtatt enda, bruk derfor handlingsprogrammet for 2017 som utgangspunkt for søknaden

Vi minner om:

  1. Fylkesbiblioteket ser at vi ikke vil klare å finansiere så mye utstyr som planlagt i prosjektet Makerspace i bibliotek i Rogaland, vi gjør derfor oppmerksom på at det er fullt mulig å søke om midler til for eksempel symaskiner, vinylkuttere eller annet utstyr via tilskudd til bibliotekutvikling
  2. Egenandelen på 50% kan knyttes til arbeidsinnsats
  3. Gjør det enkelt, og ta kontakt med oss dersom dere trenger hjelp med formuleringene, budsjettet eller annet: Britt Ellingsdalen (950 679 79), Stig Beite Løken (950 107 32) eller Ine Marit Bertelsen (51 51 68 28)

Tildeling av midler skjer i regional- og kulturutvalget i månedsskiftet januar/februar.

Vi gleder oss til å motta søknader for 2018!

Fjellbiblioteket

Fra sommeren 2017 kan du lese og låne bøker på de betjente hyttene som sogner til Stavanger turistforening: Preikestolhytta, Lysefjorden turisthytte, Stranddalen turisthytte og Haukekliseter fjellstue. Bøkene kan leses på stedet, tas med på turen og gis videre til nye lesere når du er ferdig.

Fjellbiblioteket er et samarbeid mellom Stavanger turistforening, bibliotekene i Rogaland og Rogaland fylkesbibliotek.

                  Fjellbiblioteket klistremerke

Translate »